levering

 

 

 

 

 

Maximum CO2 Levering België

Gratis levering in België vanaf € 200


Voor bestellingen lager dan €50

€6.

Voor bestellingen tussen €50 en €100

€12.


Voor bestellingen tussen €100 en €200 €24. 

Gratis

ecologische geen CO2 

fietslevering

voor postnummers beginnend met 84** & 8620

 

 

 

Gratis zelf ophalen

minimum CO2 ophaling

Ophaling mogelijk

woensdag 16h-17h

zaterdag 9h-11h

ecosnack

Dorpsmolenstraat 63, Leffinge

als u deze optie kiest, ontvangt U een mail  wanneer de bestelling klaar staat.

Retour

Retour België

binnen 14 dagen na ontvangst.

 

 

 

 

minimum CO2 uitstoot retour

U kunt zelf de retour komen terugbrengen naar:

Ecosnack bij Bart Bert

Dorpsmolenstraat 63

8432 Leffinge

maximum CO2 uitstoot retour 

U kunt kosteloos uw retour terugsturen.

Gratis

ecologische geen CO2
fietsretour

voor postnummers beginnend met 84** & 8620

Maak hier je retourzending aan.

algemene voorwaarden

  1. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De uiterste betaaldatum is vermeld op de factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% vermeerderd met een forfertaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadevergoeding. Contante betalingen geven geen recht op een korting contant op het factuurbedrag. 2. Elke bestelling (schriftelijk of mondeling) betekent aanvaarding door de klant van onze betalingsvoorwaarden. 3. Elk protest tegen de factuur of tegen de uitgevoerde opdrachten en leveringen moet op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekende brief meegedeeld worden. 4. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, bevoegd. 5. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schade-vergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de ontwerpkosten en 100% van de drukkosten indien een goed voor druk gegeven werd. 6. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald blijven ze de eigendom van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten. Nietemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering. 7. De aansprakelijkheid van Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, beperkt zich tot de materiële schade en de fabriekswaarborg. 8. Voor grafische projecten geldt volgende leverings -en betalingsvoorwaarden: 10% van de geraamde totaalprijs bij de goedkeuring van de offerte en dit binnen de 4 dagen na de datum van de goedkeuring van de offerte als er geen vertrouwen is tussen klant en Bart Delaere. Dat vertrouwen wordt opgebouwd en geevalueerd door Bart Delaere 9. Niet-betaling van het voorschot en of de tussentijdse facturen wordt door Bart Delaere, BART BERT grafische projecten, gezien als een ontbinding van de overeenkomst. 10. Indien een van de leveranciers, buiten mijn toedoen om, om welke reden dan ook, producten niet meer leveren, dit een geval van overmacht is en geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

retourzending
arrow&v
arrow&v

Bedankt. U ontvangt een mail met instructies

 
offerte aanvragen

Bedankt. U wordt gecontacteerd door ecosnack.